کد تخفیف


در بعضی مواقع جشنواره هایی برگزار می شود که در یک بازه زمانی معین ، کدهای تخفیف بصورت عمومی و یا کد تخفیف بصورت اختصاصی برای برخی مشتریان در نظر گرفته می شود.

در این مواقع پس از اضافه کردن اقلام مورد نیاز به سبد خرید، مراحل تکمیل ثبت سفارش را دنبال نمایید.(در صورت نیاز مراجعه به  راهنمایی  نحوه ثبت سفارش )
در مرحله ای که سبد کالا با جزئیات اقلام مورد نیاز نمایش داده می شود،  در قسمت زیر آن جمع کل و مبلغ قابل پرداخت مشخص می باشد.
در بالای این فاکتور قسمتی وجود دارد تحت عنوان کوپن تخفیف. با ثبت کد تخفیف خود و زدن دکمه اعمال مشاهده خواهید کرد که مبلغ تخفیف در فاکتور  قرار می گیرد.


موردی برای نمایش وجود ندارد.